Vaše znalosti mohou pomoci!


Odeslat zprávu
Přihlášení

Proč bych měl podat zprávu?

Jako rodinný podnik s bohatou tradicí je pro společnost PÖTTINGER obzvláště důležitý jasný závazek k odpovědnému řízení společnosti. Vedle podnikavosti a kvality je integrita základní hodnotou společnosti a základem naší firemní kultury. Dodržování předpisů, tj. dodržování zákonných ustanovení, dobrovolných závazků a interních podnikových směrnic, je základním prvkem integrity. Porušení zákona nebo nerespektování etického kodexu nebudeme tolerovat.

V rámci implementace směrnice EU o ochraně oznamovatelů (směrnice (EU) 2019/1937) a národních transpozičních zákonů v Rakousku, Německu, Itálii a České republice je tento elektronický systém oznamování k dispozici našim zaměstnancům, ale také externím osobám (zejména dodavatelům v rámci dodavatelského řetězce). Informace o skutečných nebo domnělých porušeních nebo jiných stížnostech a nežádoucích událostech týkajících se zahrnutých oblastí práva lze v případě potřeby podávat důvěrně a anonymně.

Děkujeme za Vaši podporu!

Jak funguje oznámení a jak nastavit poštovní schránku?

Pod položkou nabídky 'Podat hlášení' můžete vstoupit do našeho systému pro oznamovatele. Tam obdržíte další pokyny, jak podat správné hlášení. Po podání hlášení obdržíte přístupové údaje k vlastní poštovní schránce, abyste s námi mohli zůstat v kontaktu. Přístup do poštovní schránky získáte prostřednictvím položky nabídky PŘIHLÁSIT SE. Přístup do této schránky máte pouze vy a my. Tím je zaručeno, že s vašimi údaji a poznámkami bude zacházeno přísně důvěrně. Zacházejte prosím s přihlašovacími údaji důvěrně.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen
+43 (0) 7248 / 600-0
info@poettinger.at